Hjem > Nyheter > Bransjenyheter

Boks-type transformatorstasjon installasjon og cheme

2023-12-01

1 Grunngraving


Metoden for mekanisk utgraving og manuelt samarbeid med utgraving er tatt i bruk forboks variabel grunngrop, og helningen på grunngropskråningen er 1:1 ved graving. Gravedybden til gravemaskinen er til bærelaget, og den resterende delen rengjøres manuelt inntil gravingen når den innstøpte flate stålbunnen. Bredden på vasken er 100 mm.2 Jordingsteknikk


For å lette installasjonen av utstyr, strekker det flate stålet seg ca. 1 meter fra det øverste laget av fundamentet. Flat stål lap lengde er ikke mindre enn 100mm, minst tre kanter sveising, sveising for anti-korrosjon behandling. Jording og konstruksjon i henhold til konstruksjonsinstallasjonsteknikken Atlas JD1-305, alle festemidler som brukes i pakken skal være varmgalvaniserte. Jordingsmotstanden til fordelingsrommet bør ikke være større enn 1 bar, og sveiseoperasjonen til jordingsnettverkskonstruksjonen bør sveises av fagfolk.
3-putekonstruksjon


I dette prosjektet er det brukt 100 tykk C15 betongpute som fundamentpute, og det bør iverksettes tiltak for å sikre flatheten til overflaten av puten under konstruksjonen av puten. Grunnforskalingen til dette prosjektet tar i bruk treform. Treformen er forsterket med stålrør, og posisjonen til fundamentet bør kontrolleres strengt under konstruksjonen for å forhindre forskyvning av malen.

4 Binding av grunnstålstengene


Bunnplaten er 200 mm tykk og dobbeltlags toveis stål Φ14@200. Produksjon og binding av stålstenger bør konstrueres i strengt samsvar med designkravene, og neste prosess kan kun konstrueres etter fullført binding og aksept.5. Grunnstøping av betong


I dette prosjektet er det brukt C25-betong til bunnplaten til bokstransformatoren. Under helleprosessen bør prøvene utføres i samsvar med de konkrete helleoperasjonsreglene. Innsettingspunktene til vibratorer bør være jevne under støpingen, spesielt betongen nær det innstøpte flatstålet for å sikre komprimeringen. Etter at grunnbetongen er støpt, blir overflaten opplyst, og det dannes en viss skråning til vanntrauet ved siden av fundamentet, og vanntrauet vippes i retning av kloakkutløpet.

6 Grunnleggende dreneringssystem og murte vegger


For å forhindre vannlekkasje i gropen under byggeregn og snø, som resulterer i korrosjon av utstyret, er det nødvendig å bygge en murvegg med en bredde på 370 og en høyde på 2450 mm langs omkretsen av grunngropen, grave ned en diameter på 110 mm på toppen, og en veggtykkelse på 2 mm. Plugg kabelen tett med bomullssilke etter at røret er tredd, eller annet brannsikkert. Og lag 1:2,5 sementmørtel vanntett belegg innvendig og utvendig, 20 mm tykt, mørtelen må være full, det skal ikke være hull. Vedlikeholdsveggen er forsynt med en stålstige, som har to vertikale ribber av Φ22 og tre nivås stål, og stigen er Φ14 sekundærstål, med en avstand på 200mm. Den nederste vanntanken er koblet til det innebygde avløpsrøret.7 Betongtakpressing


Den øvre overflaten av murveggen er toppet med 370*200 betong, toppen er C25 betong, langsgående stål er 4Φ14, og stigbøylen er 2 stål Φ14@200. Den stive platen på 200*200*12 er jevnt innstøpt på presstoppen, og klokroken (rundstål 4 Φ14, L=15cm) er nedgravd i ringbjelken på baksiden av den innstøpte stive platen. Når murhøyden på murveggen ikke overstiger 20 mm, begynner støpingen av støtteformen.8 Kvalitetssikringstiltak


1. Etter at jordingsenheten er installert, kan jordingsmotstanden kun testes når jordfuktigheten når spesifikasjonene i klart vær. Hvis det er en jordingsenhet hvis jordingsmotstandsverdi ikke oppfyller kravene, bør tilsvarende jordingspol og jordingsbuss legges til i henhold til forskriftene inntil jordingsmotstandsverdien oppfyller designkravene.


2. Høyden på veggmur bør ikke overstige 1,2m per dag.


3. Ved gjenfylling av jord, sjekk bruken av gjenfyllingsmaterialer strengt, og ikke inneholde planterester, søppel og andre magasiner.


4. Jordarbeidsutfylling skal komprimeres lagvis i henhold til forskrift for å sikre kompakthet av utfylling.


5, bør hjørnet av murverket legges samtidig. Når muringen ikke kan utføres samtidig, bør det stå i henhold til forskriftene.


6, det midlertidige konstruksjonshullet på veggen, dens side fra skjæringspunktet mellom veggen bør ikke være mindre enn 500 mm, nettobredden på hullet bør ikke overstige 1m.


9 Sikkerhetstiltak


Før bygging bør byggeansvarlig gi en spesiell teknisk sikkerhetsinformasjon til operatøren.


Elektrisk utstyr på stedet bør ha lekkasjebeskyttere, og kabler bør være pålitelig isolert.


Anleggspersonellet i grunngropa, spesielt dreneringsanleggspersonellet, skal gjøre en god jobb med anti-sjokktiltak, bruke isolasjonshansker, bruke isolasjonssko.


Før fjerning av forskaling skal det bekreftes at betongfastheten oppfyller kravene, og kan først utføres etter at rivesøknaden er godkjent. Det skal foreligge en betongstyrkerapport, og betongfastheten oppfyller ikke kravene.


Sikkerhetsinspeksjon skal utføres før muring, og bygging skal utføres først etter at stedets driftsmiljø, sikkerhetstiltak, verneutstyr og maskiner oppfyller kravene.


Stillas bør settes opp ved bygging av vegger.


Høyden på stablede klosser på stillaset skal ikke overstige 3 skinnsideklosser, og operatøren på samme stillasbrett skal ikke overstige to personer.


Murverk skal ikke tråkkes under bygging.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept